In 2019 ben ik benaderd door het organisatiebureau SABLISS om binnen de gemeente Venlo de teammanager, van het team waarin de complexe aanbestedingstrajecten en contractmanagement centraal wordt gestuurd, te coachen.

Binnen het team speelden een aantal problemen. Deze problemen beïnvloedden de teamperformance negatief. Het eerste probleem was de onduidelijkheid m.b.t. de ambitie en de bijdrage van het team binnen de gemeentelijke context. Bovendien ontbrak het een duidelijke richting. Als laatste werd het team door de voorgaande leidinggevende niet goed gestuurd en dit in combinatie met de bijdrage en richting veroorzaakte problemen. Het gevolg hiervan was dat er onvrede in het team was, mensen niet optimaal samenwerkten en mensen mentaal afhaakten.

Ik heb samen met de teammanager een voorstel voor het team gemaakt m.b.t. de ambitie en de daaraan gekoppelde strategie. Daarin is de aanpak geweest dat de teammanager verantwoordelijk was en bleef voor de overdracht naar het team en alle daaraan gekoppelde acties.

Ik heb daarin frequent contact met de teammanager gehad om hem te coachen m.b.t. het bepalen van de vervolgstappen in het proces en hoe deze goed te implementeren en te begeleiden binnen het team. Onderdeel van deze coaching was ook om ook op individuele casuïstiek te bepalen wat er met teamleden moest gebeuren om de teamambitie uiteindelijk te realiseren.