Door de directie van A.S.R Zorgverzekeraar ben ik gevraagd om samen met het MT de visie te vertalen naar een concreet jaarplan met daarin concrete doelen voor alle betrokken afdelingen, die onderdeel zijn van de operatie. De belangrijkste ambitie daarin was om een reorganisatie door te voeren, terwijl de performance naar dagverwerking moest.

Parallel aan deze opdracht is de opdracht verstrekt om dagelijks operationeel management in te richten op basis van Lean systematiek. Om dit te realiseren is voor elk team een dagstart vormgegeven en heb ik alle teams opgeleid in het gebruiken van de methodiek. Daarnaast heb ik geregeld dat alle teams beschikten over up to date informatie m.b.t. tot de eigen performance. Naar aanleiding van deze opdrachten ontving ik onderstaande recensie van Maarten Kramer, Adjunct directeur Operatie en Informatiemanagement A.S.R. Zorgverzekeraar.

“Jan Dokter heeft mijn team en mijzelf fantastisch geholpen met een heldere vertaling van strategie en visie naar duidelijke KPI’s voor de verschillende teams binnen Operatie & Informatiemanagement bij a.s.r. Zorg. Dit gaf een een duidelijke richting om met elkaar mooie resultaten neer te zetten in 2018. Daarnaast heeft Jan invulling en richting gegeven aan operationeel management waarmee de operationele teams veel beter in staat zijn gebleken om te sturen en de performance enorm is verbeterd. Het was plezierig om Jan als sparringspartner te hebben gehad bij alle veranderingen die we hebben doorgevoerd. Zijn ervaring en nuchtere kijk op de organisatie was een steun om in het team te hebben.”