“Wat is de ideale samenwerking tussen de gemeente en Cosis?”

Vanuit Cosis ontving ik de vraag hoe zij het werkproces tussen de gemeente en het bedrijf konden verbeteren. Vanuit LEAN heb ik een Ideal State gemaakt dat daar antwoord op gaf. Bij het maken van de ideale situatie ben ik als projectleider met een dwarsdoorsnede van de organisatie gaan werken. Een Ideal State maak je zonder rekening te houden met kosten, huidige processen, regels en wetten en je ontwerpt de meest ideale samenwerking. Vervolgens hebben we gekeken hoe we, wel rekening houdend met de huidige situatie, toch op dit punt konden komen. De eerste stappen richting die perfecte samenwerking konden gezet worden. Langzamerhand veranderde de samenwerking en verbeterde het proces blijvend. Nog steeds maakt Cosis op basis van deze Ideal State keuzes in het inrichten van hun processen.

De volgende recensie ontving ik naar aanleiding van mijn werk bij Cosis; “Jan is in staat gebleken om ondanks tegenstellingen het gemeenschappelijk belang te bewaken. Hierbij heeft hij transparant en contentieus richting het doel gewerkt. Doordat hij kennis binnen de organisatie effectief inzet voelen medewerkers zich betrokken. Gelijktijdig heeft een duidelijke, vernieuwende methodiek voor de organisatie gebruikt, waardoor medewerkers nieuwe inzichten hebben gekregen. Jan is in staat om in beperkte tijd veel voortgang geboekt en weet daarbij zowel de inhoud als de onderstroom bespreekbaar te maken.”