In mijn rol als adviseur ben ik een doorpakker. Ik richt me daarbij op twee hoofdgebieden, namelijk het ontwikkelen en operationaliseren van visie en strategie en het optimaliseren van processen en structuren.

Een doordachte en zorgvuldige koers met een daarbij horend plan is wat u van mij kunt verwachten. Deze vertaal ik vervolgens concreet en helder naar alle geledingen. Om de doelstellingen van uw bedrijf te behalen, ondersteun ik in het maken van jaarplannen, ontwikkelen van operationeel management, coach ik leidinggevende in dit proces en verbeter ik de efficiëntie van processen. Bovendien maak ik de medewerkers bewust van hun toegevoegde waarde en houd ik oog op de financiële waarde.

Mijn adviesvaardigheden zijn breed. Dit betreft het ontwikkelen van de visie en strategie, het operationaliseren en het vertalen hiervan. Ook teamontwikkeling, operationeel management en coaching van leidinggevenden zijn voor mij geen onbekende paden. Mijn handelsmerk is dat ik veranderingen borg in houding en gedrag van medewerkers, in processen en systemen.

Met mij als adviseur in het team kunt u het volgende verwachten:

    • Verhoogde medewerkertevredenheid
    • Verhoogde klanttevredenheid
    • Betere performances