Ik werd begin 2017 uitgenodigd op gesprek bij A.S.R. Verzekeringen. De opdracht luidde als volgt; ‘Leiding geven aan het opstellen van de changestory, jaarplan 2018 ontwikkelen en het invoeren van capaciteitsmanagement.’

Vaak weten organisaties niet waarom zij iets doen, maar doen wat ze moeten doen. Aan mij de taak om deze organisatie en haar medewerkers bewuster te maken van waarom ze bepaalde keuzes maken en hen bewust te maken van de bijdrages hiervan. Bovendien heb ik een jaarplan opgesteld voor 2018 waarin een duidelijk plan van aanpak en heldere doelstellingen terug te vinden waren. Een concreet resultaat van mijn aanwezigheid bij A.S.R. Verzekeringen is dat het declaratieproces op dagverwerking is gebracht.

Van A.S.R. Verzekeringen ontving ik de volgende recensie geschreven door Maarten Kramer, Adjunct Directeur Operatie & Informatiemanagement A.S.R. Zorg.

“Jan Dokter heeft mijn team en mijzelf fantastisch geholpen met een heldere vertaling van strategie en visie naar duidelijke KPI’s voor de verschillende teams binnen Operatie & Informatiemanagement bij a.s.r. Zorg. Dit gaf een een duidelijke richting om met elkaar mooie resultaten neer te zetten in 2018. Daarnaast heeft Jan invulling en richting gegeven aan operationeel management waarmee de operationele teams veel beter in staat zijn gebleken om te sturen en de performance enorm is verbeterd. Het was plezierig om Jan als sparringspartner te hebben gehad bij alle veranderingen die we hebben doorgevoerd. Zijn ervaring en nuchtere kijk op de organisatie was een steun om in het team te hebben.”