Home2020-09-11T12:12:03+02:00

“Een heldere, concrete en pragmatische aanpak als leidinggevende of veranderaar, daarvoor staat Dokwerk.”

– Jan Dokter

WELKOM BIJ DOKWERK

Interim Management & Verander Management

Even voorstellen

Authentiek, eerlijk en analytisch zijn drie woorden die mij goed omschrijven. Mijn naam is Jan Dokter en vanuit Dokwerk adviseer en geef ik leiding aan teams en organisaties, die een verandertraject doorlopen. Dit vanuit een aanwezige noodzaak, bijvoorbeeld als de team- of procesperformance niet op orde is. Ook kan de ambitie aanwezig zijn om de medewerker waarde en de klantwaarde te willen verbeteren. Mijn aanpak kenmerkt zich door een gedreven, rustige, doelgerichte en verbindende stijl. Humor mag hierin natuurlijk niet ontbreken.

Ik heb als beroepsopleiding het CIOS gedaan. Nog steeds staat het vormen van teams tot een geheel, doelen stellen en behalen centraal in mijn manier van werken. Een succesvolle leidinggevende carrière in de zorg, in het bedrijfsleven en in de organisatie-advisering heeft mijn vakmanschap bepaald. Hierdoor is mijn manier van werken, met oog voor mensen en een stevige zakelijke insteek, gevormd. Duidelijkheid en rust in verbinding met alle belanghebbenden staat centraal. Dit vormt de kern van ‘Duidelijk anders’. Uit mijn opdrachten blijkt dat deze stijl van werken een grote impact heeft en dat het zorgt voor een blijvende verandering.

Ik help organisaties en/of teams de vertaalslag te maken naar de beste versie van zichzelf. Daarin werken we samen gericht aan een sterke interne drive en creëren we ruimte om gebaande paden te verlaten. Dit met als doel meer impact te creëren voor medewerkers en klanten.

Kortom kan ik voor u, zowel vanuit een adviserende rol of als interim leidinggevende, structuren en processen optimaliseren, blijvende gedragsveranderingen realiseren en de performance verbeteren. Samen ontwikkelen we voor uw organisatie een ambitieus en passende toekomstvisie met een effectieve strategie en een daarbij horend een meerjarenplanning.

DIENSTEN

Leidinggevende

Met mijn ervaring als leidinggevende in diverse sectoren zet ik een heldere koers uit, die bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Door goed te organiseren, te disciplineren en met plezier zorg ik voor duidelijkheid. Ik borg de processen en structuren, en vertaal wensen van medewerkers en  klanten. Dit met als doel input te leveren voor de aanscherping van de dagelijkse werkzaamheden, processen, visie en strategie. Naast het realiseren van de afgesproken doelen zorg ik voor een blijvende positieve verandering in structuren, processen en bij de medewerkers. Dit zorgt ervoor dat de prestaties van teams verbeteren doordat [...]

Adviseur

In mijn rol als adviseur ben ik een doorpakker. Ik richt me daarbij op twee hoofdgebieden, namelijk het ontwikkelen en operationaliseren van visie en strategie en het optimaliseren van processen en structuren. Een doordachte en zorgvuldige koers met een daarbij horend plan is wat u van mij kunt verwachten. Deze vertaal ik vervolgens concreet en helder naar alle geledingen. Om de doelstellingen van uw bedrijf te behalen, ondersteun ik in het maken van jaarplannen, ontwikkelen van operationeel management, coach ik leidinggevende in dit proces en verbeter ik de efficiëntie van processen. Bovendien maak ik de medewerkers bewust van hun toegevoegde [...]

Leidinggevende

Met mijn ervaring als leidinggevende in diverse sectoren zet ik een heldere koers uit, die bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Door goed te organiseren, te disciplineren en met plezier zorg ik voor duidelijkheid. Ik borg de processen en structuren, en vertaal wensen van medewerkers en  klanten. Dit met als doel input te leveren voor de aanscherping van de dagelijkse werkzaamheden, processen, visie en strategie. Naast het realiseren van de afgesproken doelen zorg ik voor een blijvende positieve verandering in structuren, processen en bij de medewerkers. Dit zorgt ervoor dat de prestaties van teams verbeteren doordat [...]

Adviseur

In mijn rol als adviseur ben ik een doorpakker. Ik richt me daarbij op twee hoofdgebieden, namelijk het ontwikkelen en operationaliseren van visie en strategie en het optimaliseren van processen en structuren. Een doordachte en zorgvuldige koers met een daarbij horend plan is wat u van mij kunt verwachten. Deze vertaal ik vervolgens concreet en helder naar alle geledingen. Om de doelstellingen van uw bedrijf te behalen, ondersteun ik in het maken van jaarplannen, ontwikkelen van operationeel management, coach ik leidinggevende in dit proces en verbeter ik de efficiëntie van processen. Bovendien maak ik de medewerkers bewust van hun toegevoegde [...]

RECENTE PROJECTEN

Voorbeelden uit de praktijk

 • Gemeente Venlo

  In 2019 ben ik benaderd door het organisatiebureau SABLISS om binnen de gemeente Venlo de teammanager, van het team waarin de complexe aanbestedingstrajecten en contractmanagement centraal wordt gestuurd, te coachen. Binnen het team speelden een aantal problemen. Deze problemen beïnvloedden de teamperformance negatief. Het eerste probleem was de onduidelijkheid m.b.t. de ambitie en de bijdrage van het team binnen de gemeentelijke context. Bovendien ontbrak het een duidelijke richting. Als laatste werd het team door de [...]

 • Interim Management a.s.r. verzekeringen

  A.S.R. Zorgverzekeraar

  Door de directie van A.S.R Zorgverzekeraar ben ik gevraagd om samen met het MT de visie te vertalen naar een concreet jaarplan met daarin concrete doelen voor alle betrokken afdelingen, die onderdeel zijn van de operatie. De belangrijkste ambitie daarin was om een reorganisatie door te voeren, terwijl de performance naar dagverwerking moest. Parallel aan deze opdracht is de opdracht verstrekt om dagelijks operationeel management in te richten op basis van Lean systematiek. Om dit [...]

 • Dokwerk interim management

  &Samhoud

  Na mijn werk bij Achmea was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik kwam aan de slag bij &Samhoud, een vernieuwend organisatieadviesbureau dat voorloper is op het gebied van visie gedreven werken. Het bedrijf opereert wereldwijd en heeft onder andere gewerkt in Zürich, Köln, Utrecht, Kuala Lumpur en Singapore. Binnen deze organisatie coachte ik MT’s tijdens transities, visietrajecten en strategieontwikkelingen. Bovendien begeleidde ik deze visie sessies voor directies en MT’s. Naast het begeleiden en coachen [...]

 • Zilveren Kruis zorgkantoor

  Bij Zilveren Kruis Zorgkantoor heb ik veel ervaring op mogen doen als Senior Businessmanager. Hierbij was ik onder andere verantwoordelijk voor de samenvoeging van de zorgkantoren van Achmea en Agis. Ik startte als projectleider ‘slimme digitalisering’. Hierbij was het doel om het declaratieproces niet meer op papier te doen, maar te digitaliseren. Aan mij de taak om het proces te ontwerpen en de implementeren en de digitale verwerking te begeleiden. Daarnaast stuurde ik het primaire [...]

 • Dokwerk interim management

  Achmea

  Ik startte als projectleider ‘slimme digitalisering’ in 2002 bij Achmea. Hierbij was het doel om verzekeringswerk niet meer op papier te doen, maar te digitaliseren. Aan mij de taak om het proces te ontwerpen en de digitale verwerking te begeleiden. Na dit traject werd ik Senior Business Manager en mocht ik aan de slag met het optimaliseren van diverse backoffice en specialistische processen. Bovendien was ik verantwoordelijk voor alle generieke processen. Projecten die ik hier [...]

 • Dokwerk interim management

  HSK Groep

  ‘Het verkorten van doorlooptijden en het maken van een start met Lean management.’ Dat was de opdracht van HSK Groep. Ik begon met het afstemmen van de doelen met de organisatie en besloot vervolgens de werkprocessen onder de loep te nemen. Dit om te kijken naar waar optimalisatie mogelijk en nodig was. Dit heeft geleid tot een aantal doorgevoerde proceswijzigingen en concrete adviezen. Met als doel het verkorten van de doorlooptijd. Daarnaast was de opdracht [...]

 • Interim management Groningen

  Cosis l

  “Wat is de ideale samenwerking tussen de gemeente en Cosis?” Vanuit Cosis ontving ik de vraag hoe zij het werkproces tussen de gemeente en het bedrijf konden verbeteren. Vanuit LEAN heb ik een Ideal State gemaakt dat daar antwoord op gaf. Bij het maken van de ideale situatie ben ik als projectleider met een dwarsdoorsnede van de organisatie gaan werken. Een Ideal State maak je zonder rekening te houden met kosten, huidige processen, regels en [...]

 • Interim management Groningen

  Cosis ll

  Bij Cosis luidde de opdracht ‘optimaliseer de bedrijfsvoering en geef leiding aan ambulante medewerkers.’ Een mooie opdracht die ik al meerdere keren binnen verschillende teams van Cosis heb mogen uitvoeren en ook nu aan het uitvoeren ben. Als uitvoerend leidinggevende werd ik geconfronteerd met de output van het team om deze te gaan verbeteren en bij te sturen waar nodig. Het ging dan met name over de kwaliteit en de bedrijfsvoering. Ik richt me daarbij [...]

 • Dokwerk

  Optimo Groep

  De opdracht bij Optimo Groep was duidelijk. ‘Een inspirerende visie ontwikkelen samen met de medewerkers, procesbegeleiding en adviezen opstellen voor de organisatie.’ Een leuke uitdaging die ik met beide handen aanging. Het bedrijf had het voorgaande jaar de FD Gazelle Award gewonnen voor snelst groeiend bedrijf en had de ambitie om deze opnieuw te winnen. Met het hele bedrijf gingen we aan de slag en we ontwikkelden een duidelijke en gerichte visie waar alle medewerkers [...]

RECENTE PROJECTEN

Voorbeelden uit de praktijk

2412, 2019

Zilveren Kruis zorgkantoor

Bij Zilveren Kruis Zorgkantoor heb ik veel ervaring op mogen doen als Senior Businessmanager. Hierbij was ik onder andere verantwoordelijk voor de samenvoeging van de zorgkantoren van Achmea en Agis. Ik startte als projectleider ‘slimme digitalisering’. Hierbij was het doel om [...]

1406, 2018

Optimo Groep

De opdracht bij Optimo Groep was duidelijk. ‘Een inspirerende visie ontwikkelen samen met de medewerkers, procesbegeleiding en adviezen opstellen voor de organisatie.’ Een leuke uitdaging die ik met beide handen aanging. Het bedrijf had het voorgaande jaar de FD Gazelle Award [...]

RECENSIES

Wat zeggen anderen over mij?

Dynamische interim manager. Sterk in het verbeteren van processen en resultaatgericht. Hierbij heeft Jan aandacht voor de veranderkundige vraagstukken en creëert hier beweging in. Weet mensen te motiveren en eigenaarschap te bevorderen. Daarnaast als persoon een toegevoegde waarde in het team. Jan is open, spreekt aan en is gericht op samenwerking.

Alinda Kloosterman, Directeur sector Kind, Jeugd en Gezin

“Jan heeft met zijn brede kennis actief bijgedragen aan het formuleren van onze ambitie, strategie en doelen. Dit heeft gezorgd voor meer duidelijkheid en rust over koers en richting. Ook hielp dit bij het bepalen van de individuele casuïstiek op personeel vlak. Verder heeft Jan mij gecoacht in het versterken van mijn persoonlijk leiderschap om deze koers goed uit te dragen en te blijven varen. Jan deed dit op een directe, oprechte en gewetensvolle manier die ik als zeer prettig heb ervaren.”

“Jan is in staat gebleken om ondanks tegenstellingen het gemeenschappelijk belang te bewaken. Hierbij heeft hij transparant en concencieus richting het doel gewerkt. Doordat hij kennis binnen de organisatie effectief inzet voelen medewerkers zich betrokken. Gelijktijdig heeft een duidelijke, vernieuwende methodiek voor de organisatie gebruikt, waardoor medewerkers nieuwe inzichten hebben gekregen. Jan is in staat om in beperkte tijd veel voortgang geboekt en weet daarbij zowel de inhoud als de onderstroom bespreekbaar te maken.”
Rhea ter laak, Cosis

“Ik heb de samenwerking met Jan Dokter als zeer prettig ervaren. Jan is een ervaren interim manager die ons bedrijf op een goede manier bij de hand heeft genomen om een duidelijke visie en missie te formuleren voor de komende jaren. Jan is integer, hij werkt duidelijk en gestructureerd en weet mensen mee te nemen. Steekwoorden die Jan verder typeren: goed bereikbaar, pragmatisch, empathisch en benaderbaar.”

Gerrit van Velsen, Optimo Consultancy B.V.
“In de afgelopen jaren heb ik meerdere keren met Jan in complexe transitieopdrachten mogen samenwerken. In de kern is Jan gericht op gewetensvol samen presteren. Hij werkt vanuit een heldere visie, schept duidelijke kaders en is in staat om mensen vanuit hun eigen kracht in beweging te krijgen. Jan is recht door zee, moedigt aan, begrenst waar nodig en brengt een gezonde dosis humor mee.”
Monique Peters, Sabliss

De afgelopen periode hebben Jan en ik intensief samen mogen werken en als ik twee quotes zou mogen kiezen voor deze samenwerking, zou ik kiezen voor; – ‘Het beste werk, is samenwerk’. – ‘Zonder wrijving geen glans’. Jan is een manager die weet waar hij voor staat en waar hij voor gaat. Om dit te bereiken neemt hij collega’s (in de breedste zin van het woord) mee in datgene wat er staat te gebeuren, en verduidelijkt hij waar nodig. Direct communiceren, zeggen wat je denkt en feedback geven zijn zaken die gewerkt hebben in de samenwerking. Wrijving gaat Jan niet uit de weg, aan Jan heb je dan ook het perfecte voorbeeld over hoe je op een prettige en positieve manier wrijving zoekt. Altijd met als doel de scherpte van het gesprek op te zoeken, de samenwerking te versterken en om samen als professionals weer een stap verder te komen. Jan, ik zou je omschrijven als een eerlijke, recht door zee en betrokken manager. Na een korte periode waarin we als team wat hebben moeten wennen aan je authentieke werkwijze hebben we daar absoluut de vruchten van geplukt en hebben we mooie stappen gezet! Bedankt voor de samenwerking van de afgelopen periode en hopelijk treffen we elkaar op een later moment elders weer!

Annique Pothof, Ortho pedagoog

SAMENWERKINGEN

CONTACT

Kennismaken met een kop koffie of vragen? Neem dan contact op met mij.

  Ga naar de bovenkant